2014. július 30., szerda

מכתב לגבורים

שלום לכם, חיילי צה"ל, שלום וברכה!

המילים חלשות אבל אני חייבת להודות לכם, לכול אחד שאתם שומרים עלינו. תודה לכם בעזה, אנחנו מתפללים עליכם כל הזמן! תלחמו כאריות! השם יחזק אותכם, ישמור עליכם וישלח ברכה והצלחה על כל מעשי ידיכם! תדעו שאתם עושים את הדבר הנכון ביותר! שתחזרו לביתכם בשלום בקרוב בריאים ושלמים בגוף ובנפש!

חיילים בישובי יהודה ושומרון ובכל המקומות האחרים! אנחנו רואים אותכם קרוב לבתים שלנו, לביתי כנסת שלנו. תודה שאתם פה, אני ישנה יותר טוב כך. שהקב"ה לא יתן לכם תפקיד נוסף  ושיהיה שקט לנו ולכם!

אוהבים אותכם,

גאים בכם,

מתפללים עליכם!

תודה, תודה, תודה
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése